Kategoria: Fridrich František

František Fridrich (1829-1892), jeden z największych czeskich fotografów XIX wieku, jedyny bodaj w tym pokoleniu, który uzyskał międzynarodową sławę. Porzucił naukę prawa w roku 1851 i być może już wówczas wykonywał dagerotypy i talbotypie, ale pracę zaczął z kolodionami. W 1856 roku przywiózł z Wystawy Światowej z Paryża stereofotografie i zrobił ich wystawę przy pl. Wacława – była to zapewne pierwsza wystawa w historii czeskiej fotografii (część ze stereofotografii była zdjęciami erotycznymi). Kolejne zdjęcia przywiózł z trzyletniej podróży do Hamburga i USA (wystawiał je m.in. również w Krakowie). Później wykonywał również zdjęcia bogatym kuracjuszom w Karlovych Varach i Cieplicach. W roku 1862 otworzył atelier w „Domu pod Złotym Jabłkiem Rzeszy”, należącym do rodziny Fridricha od roku 1786 (ul. Michalska nr 438). Od 1870 prowadził też sklep fotograficzny na rogu Příkopů i ul. Havířskiej, a od 1875 powierzył praskie studio Janowi Malochowi, jednemu z pionierów dagerotypii. Sam bowiem rozwinął działalność: miał atelier w Hamburgu, agencje sprzedaży zdjęć w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Londynie i sklepy właściwie na całym świecie (Australia, USA, Szanghaj, Japonia, Algieria i Brazylia, gdzie był też nadwornym fotografem cesarskim). Otrzymał też liczne medale i odznaczenia.

W miejscowościach zdrojowych prowadził wykłady (np. o architekturze) z pokazami zdjęć, wiele jego fotografii przedstawia widoki Pragi. Wykonywał również portrety sław, serię popularnych przysłów, zielnik fotograficzny, reprodukcje dzieł sztuki.

Po śmierci Fridricha córka sprzedała jego atelier i cały dom Pod Złotym Jabłkiem Rzeszy Arturowi Bellmanowi, synowi fotografa Karela Ferdinanda Bellmana.