Kategoria: Gancwol-Ganiewski Adolf

Adolf Hubert Gancwol, od ok. 1928 r. Adolf Ganiewski (1870-1942), siedlecki fotograf i działacz społeczny. Pochodził ze zasymilowanej rodziny żydowskiej. Od 1895 roku prowadził zakład w Sielcach (fotografował również jego ojciec, Herman, zachowało się jedno zdjęcie) przy ulicy Ogrodowej 29 (obecnie ul. Sienkiewicza 33). Ożenił się z Emilią, ewangeliczką. Prawdopodobnie pod jej wpływem ochrzcił się w Kościele ewangelicko-augsburskim i zmienił nazwisko na Ganiewski. Wedle różnych źródeł miało to miejsce około 1925 lub 1928. 1 kwietnia 1942 został przez Niemców osadzony w siedleckim getcie – zamieszkał przy ulicy Asłanowicza 38. Zezwolono mu jednak codziennie opuszczać dzielnicę żydowską, aby mógł dalej prowadzić zakład. 22 sierpnia 1942 został wywieziony do Treblinki, gdzie został zamordowany.

Poza działalnością fotograficzną Gancwol brał aktywny udział w życiu miasta. Był kierownikiem letniego kina, do którego zapraszał dzieci z ubogich rodzin na darmowe pokazy. Dofinansowywał również sierociniec. Był także członkiem Siedleckiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, angażował się w działalność oświatową. Był sekretarzem Koła Przyjaciół Akademika Polskiego. Fundował stypendia dla utalentowanych uczniów.

(Za: Wikipedia)