Kategoria: Gelpke Heinrich

Heinrich Gelpke, fotograf austriacki, prowadził atelier w Wiedniu przy Taborstrasse, napierw 21, potem 24. W 1878 otrzymał dyplom na Wystawie Światowej w Paryżu.