Kategoria: Günther Carl

Carl Günther – fotograf berliński, działający od lat 60. XIX wieku prz Dorotheenstr. 83, potem Behrenstr. 24 i Leipzigerstr. 105. Odznaczony w 1879 wyróżnieniem i w 1880 trzema medalami w Berlinie.