Kategoria: Haensel Wacław

Wacław Haensel – fotograf Warszawski, działał przy ul. Świętokrzyskiej w okolicach wybuchu I wojny światowej. W 1913 roku ogłaszał się w „Głosie Narodu”:

„Wacław Haensel, Zakład fotograficzny i pracownia portretów. Warszawa S[wię]to-Krzyska 35, telefon 124-28. Wykonywuje 6 gab. wraz z portretem od 3 r[u]b[li] portrety od 2 r[u]b[li] i wszelkie roboty wchodzące w zakres sztuki fotograficznej po cenach niskich. Zakład czynny od 9 r[ano] do 8 w[ieczór].”