Kategoria: Halperin

Zakład „Fotografii słowiańskiej” nieznanego z imienia Halperina (fotografa poch. żydowskiego) działał w Równem na pocz. XX wieku. Przynajemniej do 1939 roku istniała tam też firma Braci Halperin, skład papieru, produkujący również pocztówki, która wyewoluowała być może z atelier fotograficznego.