Kategoria: Harmsen Louis

Louis (właśc. Karl Ludwig) Harmsen, fotograf wiedeński aktywny w latach 1856 – ok. 1866. Ok. roku 1860 prowadził atelier Gebrueder Harmsen (Bracia Harmsen), później pod różnymi adresami. Jedno z nich w ogrodzie Heumuehle (młynów siennych) na przedmieściu Neue Wieden (obecnie 4. Bezirk).