Kategoria: Henner Bernard

Bernard (właśc. Baruch) Henner (1842 lub 1843 – 1926) – polski fotograf pochodzenia żydowskiego. Uczył się zawodu u Louisa Lumière’a podczas jednego z pobytów we Francji. Pierwsze atelier założył w 1864 przy Placu Dominikańskim w Przemyślu, został założony w 1864 roku: wolnostojąca altana z częściowo oszklonym dachem, mieszcząca atelier, poprzedzającą ją część wejściową i pracownię. Drugi zakład powstał w kamienicy wzniesionej w 1899 roku przy ul. Mickiewicza 6 (przez jakiś czas działały równolegle). Po śmierci Hennera zakład oficjalnie prowadziła jego córka, Augusta Mannheim, ale praktycznie zarządzał nim Adam Wysocki. On też kupił wyposażenie studia po jej śmierci w 1930 r., a od jego spadkobierców nabyło je Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Bernard Henner otrzymał medale na wystawach: światowej w Wiedniu (1873), artystycznej w Londynie (1874), Krajowej Rolniczo-Przemysłowej we Lwowie (1877) i Rolniczo-Przemysłowej (1882). Był radnym Przemyśla w latach 1885-1891.
Z żoną Miną Fuchsbalg (zm. 1913), miał kilkoro dzieci, z których dwoje również zajmowało się fotografią: Jakób (Jeremiasz) i Bernard junior (Berl). Uczyli się oni fotografii w atelier ojca. Bernard junior i jego dzieci przeszli na katolicyzm.