Kategoria: Jacobi Alexander

Alexander Jacobi (ok. 1829-1894) fotograf toruński pochodzenia żydowskiego. Syn fotografa, który uczył się ponoć u Daguerre’a, Jacobi działał w Toruniu przy Mauerstrasse (Podmurnej) 52 (także inny na ul. Okólna 37/41), z filią na Podgórzu w strzelnicy przy Parkowej 10. Prowadził też zakłady w Inowrocławiu (Dworcowa 4), Poznaniu (Fryderykowska 25), Chełmnie (Rynek 24 w latach 1898-1900). Zakłady działały pod jego nazwiskiem jeszcze po śmierci, do roku 1909. Członek Rady Miejskiej w Toruniu i zarządu gminy żydowskiej i synagogi w Toruniu. Nagradzany we Lwowie w 1894 (srebrny medal), w Poznaniu w 1895 (brązowy medal), Grudziądzu w 1896.

Jego syn Sigismund działał potem w Poznaniu, a wnuczka Lotte (1896-1990) w Berlinie, skąd w 1935 uciekła do USA, gdzie założyła atelier podobnie jak siostra, Ruth Jacobi Roth, i była słynną portrecistką znanych postaci.

Za: Fotorevers, Wikipedia, antykwariat Poliart.