Kategoria: Jaffe Max

Max Jaffe (1845-1939) austriak pochodzenia żydowskiego, wiedeński wydawca (m.in. litografowanych pocztówek i kolotypów) i fotograf; jego syn Arthur Jaffe (1884-1975) otworzył nowojorską filię firmy w 1926 roku.