Kategoria: Jenicot-Daras Joseph

Joseph Jenicot-Daras (ur. 1839), fotograf francuski działający w Chatelet. Od ok. 1861 do 1868 przy Rue de la Tombelle 28, następnie do 1895 przy Rue du College 23.