Kategoria: Kay Addie

Atelier działało w zachodniej dzielnicy Berlina, w Schmargendorf, zapewne w okolicach I wojny światowej i międzywojnia.