Kategoria: Knight

Być może identyczny z Willardem (Williamem) M. Knightem, który działał w Buffalo jako dagerotypista w latach 1852-1859. W 1852 pod adresem 422 Main Street, a 1855-1859 pod 238 Main Street.