Kategoria: Kohn Franz

Franz Kohn działał w Zerbst, gnieździe rodowym dynastii Anhalt-Zerbst, której był nadwornym fotografem. Zaczął nie później niż w roku 1873 i działał przynajmniej do 1884 (znalazłem też zdjęcie datowane na 1894, którego rewers mówi również o filii w Rosslau nad Elbą.