Kategoria: Kowalski Leonard

Leonard Kowalski (zm. 1917), fotograf warszawski. Działał przy Mazowieckiej 20 od ok. 1890 roku do wybuchu I wojny światowej. Poza portretami specjalizował się w fotografowaniu robót inżynieryjnych i wykonywaniu porcelanek. Odznaczony na odeskiej wystawie technicznej w roku 1891 (jak podają niektóre źródła) lub 1890 (jak podają rewersy).

Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Fotografów Zawodowych w Warszawie, pracował nad ulepszeniem fotografii na porcelanie.