Kategoria: Kunze Paul

Paul Kunze, fotograf działający w Świdnicy przy Getreidemarkt 29 od lat 80. XIX wieku do ok. 1910. Filia w Dzierżoniowie przy Gartenstrasse. Nagrodzony w Świdnicy (1892), Wrocławiu (1899, 1902, 1904) i Moguncji (1903).