Kategoria: Letzter Šimon

Šimon Letzter fotograf (1840-1911) fotograf austrowęgierski pochodzenia żydowskiego. Pochodził z Lubotic na Słowacji, uczył się w Segedynie u rabina Leopolda Löwa, ale w wieku lat 16 przybył do Koszyc i założył tam atelier fotograficzne przy ul. Hlavnej. Wkrótce zdobył renomę, fotografował nawet cesarza, w roku 1906 otrzymał złoty krzyż zasługi z koroną. Był członkiem żydowskiego bractwa Chevra Kadisha i loży wolnomularskiej Resurrexit.