Kategoria: Łopatyński Feliks

Feliks Łopatyński (1835-1886) wileński fotograf, skrzypek, tłumacz, poeta. Od 1855 mieszkał w Wilnie, przed 1863 zaczął sięuczyć fotografii w zakładzie Straussa, podobnie jak Wacław Czyż, z którym w 1875 wspólnie założyli atelier przy Konnej. W 1879 rozeszły się jego drogi z Czyżem (który na jego miejsce przyjął do zakładu swoich braci) i otworzył drugą firmę (przy ul. Wielkiej). W 1884 przyjął do spółki Stanisława Fleury’ego (1858-1911) i Ryszarda Baczańskiego (ur. 1859), którzy przejęli ją po jego śmierci dwa lata później.

Za: Dainius Iunevicius „Fotografowie na Litwie 1839-1914”.