Kategoria: Luzzatto Joseph/Giuseppe

W roku 1879 przy Rue Ste Barbe 1 (plac J. Barta) powstało pierwsze stałe atelier w Dunkierce (dotychczas pracowali tam tylko sezonowi fotografowie wędrowni, portretujący ludzi przybywających na plaże). Założyli je Joseph (Giuseppe) Luzzatto (zapewne identyczny z fotografem, który w roku 1878 opuścił Rijekę) „i jego krajan César Falciny” (Cesare Falcini?) z Fiesole pod Florencją, który włożył w przedsięwzięcie swój kapitał.

Luzzatto jednak przenosi się do Paryża na bulwar Kapucynów, a jego atelier przejmuje niejaki Baron i przenosi je pod nieodległy numer StBarbe 5, ale Falciny wrócił do gry, wykupił je i przeniósł pod dawny adres, gdzie długo jeszcze działał jak fotograf i wydawca.