Kategoria: Manecke August

August Manecke, fotograf brunszwicki działający od lat 60. XIX wieku przy Stobenstrasse 21.