Kategoria: Marcinkowski Zdzisław

Zdzisław Marcinkowski (1881-1944?), warszawski fotograf, znany z portretowania przedwojennej stolicy (wykonywał też zdjęcia w innych miastach). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, w czasie wojny działał w konspiracji. Podczas powstania warszawskiego aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu w Oświęcimiu. Dalsze jego losy nie są znane.