Kategoria: Mażek Ignacy

Ignacy Mażek – fotograf krakowski, działał tam 1844-1863. Przyjeżdżał do Krakowa z Paryża jako wędrowny dagerotypista („Podczas krótkiego pobytu tutaj podejmuje się w kilku sekundach dagerotypować tak portrety pojedynczych osób jak i całe grupy podług żądanej wielkości, kolorowane lub nie, bez względu na pogodę i przyrzeka wszystkim żądaniom zadość uczynić.”), w 1849 osiadł na stałe. Latem 1856 roku otworzył zakład przy Stolarskiej 7, rok później – na Jana 7, gdzie również sprzedawał aparaty i udzielał lekcji fotografowania. W latach 1860-63 prowadził zakład w Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych.