Kategoria: Mikulla Arthur

Arthur Mikulla – fotograf poznański, działający w okolicach I wojny światowej. Notowany przy Berlinerstrasse (obecnie ul. 27 grudnia) pod numerem 10 (1915-1922).