Kategoria: Milewski i Bogdzewicz

Milewski i Bogdzewicz przejęli lub kupili zakład Malmberga w Irkucku.