Kategoria: Moellendorf Hermann

Hermann Moellendorf (1824-1904) był z zawodu aptekarzem i jako taki osiadł w Gorzowie Śląśkim. W 1861 roku zainteresował się fotografią i zaczął działać w Szczecinie: w latach 1880-1885 samotnie przy Louisenstr. 13, gdzie wcześniej urzędował przez pięć lat Eduard Kiewning. Następnie wszedł w spółkę z [Franzem] Christianem Bachmannem (1859-1938), który już od 1883 działał jako fotograf przy Kurfürstenstraße 14. W 1888 otrzymali medal na Wystawie Nauki i Przemysłu w Brukseli oraz przenieśli się na Moenchenstrasse 20-21, gdzie działali do 1896, kiedy to Moellendorf sprzedał swoje udziały Bachmannowi. W latach 90. XIX wieku mieli też krótko zakład kupiony od J.E. Stybalkowskiego w Koszalinie.

Bachmann w 1925 roku przeniósł zakład na Am Berliner Tor 1 (dawne miejsce atelier Samson).

Obfite dane tutaj: http://www.zaklady-fotograficzne-stettin.com/page197.html