Kategoria: Müller Friedrich

Friedrich Müller był nadwornym fotografem królów Bawarii, działał w ostatniej ćwierci XIX wieku. Do roku 1876 miał atelier przy Kaufingerstraße 21/2, później przeniósł sie na Amalienstrasse 9 (a także w pewnym okresie 6). Osobną wystawę jego zdjęć prezentowała Luitpold-Café przy Briennerstraße 8. Od ok. 1894 współpracował z nim zięć, Theodor Hilsdorf (1868-1944).

Hilsdorf, sam syn fotografa, który w roku 1903 przejął firmę, która odtąd nosiła nazwę Friedrich Müller-Hilsdorf Atelier; w roku 1905 również on otrzymał tytuł nadwornego fotografa. Zatrudniał też brata Jacoba (obaj, wspólnie z ojcem, należeli też do jednej loży masońskiej). Niestety, przed końcem wojny firma – która do lat 20. XX w. była wiodącym, eleganckim atelier portretowym Monachium – uległa zniszczeniu, podobnie jak większość ze 100 tys. negatywów szklanych.