Kategoria: Nowaczyńska Maria

Maria z Witoszyńskich Nowaczyńska Sulkowska (ur. 1854) była córką lubelskiego radnego; w 1872 roku poślubiła fotografa Aleksandra Nowaczyńskiego (ur. 1845, właściciela pierwszego lubelskiego wydawnictwa fotograficznego). W 1873 po przedwczesnej śmierci męża zajęła się prowadzeniem jego zakładu aż do roku 1876, kiedy to wyjechała do Warszawy – tam prowadziła atelier przy Nowym Świecie 27. Choć w tymsamym 1876 roku poślubiła ziemianina Władysława Sulkowskiego, to zakład przez dwie dekady (do końca lat 90.) istniał pod szyldem „M. Nowaczyńska”. W roku 1889 założyła też szkołę, w której fotografię miały zgłębiać wyłącznie kobiety.