Kategoria: Nunwarz Franz

Franz Nunwarz, fotograf austriacki działający w Urfahr (dziś przedmieście Linzu); otrzymał dwa srebrne medale w Linzu na dorocznym Folksfest (zapewne chodzi o doroczny jarmark Urfahrner Markt, odbywający się w marcu od rou 1817), w roku 1877 i 1879.
Zapewne spokrewniony (jako ojciec?) z Adolfem Nunwarzem (1868-1931), który na przełomie XIX i XX wieku działał w spółce z Karolem Mayem zdjęcia kostiumowe, przedstawiające bohaterów książek Maya.