Kategoria: Ophoven C. J.

C. J. Ophoven (1828-1902), fotograf niemiecki, działający w Lippstadt. Od roku 1856 działał przy Soeststrasse, na pocz. XX wieku przy Stiftstrasse 16. Sądząc po stroju na zdjęciu, atelier działało pod jego nazwiskiem również po śmierci samego Ophovena.