Kategoria: Photographie Anglaise (Petersburg)

Atelier działające przy ul. Wielkomorskiej 10 w Petersburgu (maison Tour Log – „wieża z bali”? Być może dziwne sfrancuszczenie nazwiska właściciela?) w latach 60. XIX w.