Kategoria: Pietzner Carl

Carl Friedrich Wilhelm Pietzner (1853-1927) – fotograf niemiecki, nadworny fotograf C.-K., który pracował w latach (1877-1924) w rozlicznych miejscach, m.in. we Wriezen, Sankt Petersburgu, Moskwie, Schönau, Karlovych Varach, Brnie, Ústí nad Labem, Chebie, Ołomuńcu, Františkovych Lázniach, Moście, Ostrawie, Budapeszcie, Opawie, Konstantynopolu i Cieplicach. W roku 1900 miał dziesięć atelier, w których pracowało w szczycie trzysta osób. W Salzburgu w 1904 przystąpił do spółki z Eduardem Bertelem i wykupili razem firmę Würthle i Syn. W 1907 odsprzedał udziały Bertelowi, który dwa lata później odsprzedał je dalej, natomiast Pietzner pozostał we władzach spółki Würthle i Syn.