Kategoria: Prökl J.

J. Prökl – fotograf działający we Franciszkowych Łaźniach i Chebie od lat 60. lub 70. XIX wieku.