Kategoria: Rafael

Zakład „Rafael”, założony w roku 1884, mieścił się w Pałacu pod Czterema Wiatrami przy Długiej 40. W latach 1909-1911 właścicielem studia był Adolf Steinwurcl i zakład był chyba związany ze społecznością żydowską (w latach 30. seria zdjęć sportowców z żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi”).

W „Kalendarzu Warszawskim na rok 1897” (s. XLIV, s. 30) znajduje się reklama zakładu: „wykonywa sposobem momentalnym wszelkiego rodzaju zdjęcia w zakres fotografii wchodzące, prędko i punktualnie, po cenach bardzo umiarkowanych z dodatkiem do każdego wizytowego tuzina jednej większej fotografii bezpłatnie. Dla uczącej się młodzieży ceny niższe. Klisze przechowuje się kilka lat i na każde żądanie można otrzymać kopie”.