Kategoria: Raudnitz Jules

Jules Raudnitz (1815-1899), pochodzący z Drezna fotograf paryski, specjalizujący się w widokach architektonicznych (m.in. stereoskopowych), jeden z fotografów zniszczeń Paryża w wojnie francusko-pruskiej. Czynny od połowy lat 50. do lat 70. XIX wieku przy Rue des Prouvaires 3, filia przy bulwarze de Sébastopol 46.