Kategoria: Remde Carl

Carl Remde, fotograf niemiecki, działający w Eisenach od lat 80. XIX wieku co najmniej do czasów przed I wojną światową. Prowadził atelier przy ul. Frauenberg 29. Otrzymał medale w Eisenach (1882 i 1890), Koblencji (1883), Erfurcie (1894). Nadworny fotograf wielkiego księcia Saksonii i księcia Saksonii-Meiningen.