Kategoria: Rossier Pierre

Pierre Rosier (1829-1886) – fotograf szwajcarski, któremu sławę przyniosła wyprawa do Azji. Już w 1855 wyjechał do Anglii i Francji by pracować tam jako fotograf (wcześniej był wiejskim nauczycielem) – firma włoskich fotografów działających w Londynie, Negretti and Zambra, posłała go w podróż, żeby obfotografował wojnę opiumową (mogło w tym odegrać rolę jego szwajcarskie, neutralne pochodzenie). Przybył do Hongkongu, wykonał zdjęcia w Kantonie i okolicach, na Filipinach, w Syjamie i w Japonii (na front wojny w końcu nie dotarł). W Japonii wówczas uczono wprawdzie fotografii od strony chemiczno-fizycznej, był to jednak pierwszy fotograf zawodowy na tych ziemiach – i tym samym został nauczycielem całego pokolenia pierwszych fotografów japońskich. Jego zdjęcia – w tym liczne stereofotografie – były publikowane przez Negretti and Zambra.

Powróciwszy do Szwajcarii w 1862, Rossier prowadził atelier we Fryburgu przynajmniej do 1876, a także filię w Einsiedeln i wykonywał liczne widoki okolicy.