Kategoria: Rothe Oscar

Oscar Rothe miał atelier w Dreznie od pocz. lat 80. XIX wieku przynajmniej do 1904 roku, kiedy otrzymał wielki medal Księstwa Saksonii-Weimar-Eisenach w Lipsku. Działał przy Schäferstrasse 37 i Berlinstrasse (pod różnymi numerami: 30, później 32).