Kategoria: Schauer Gustav

Gustav Schauer (1826-1902) berliński malarz, fotograf, wydawca i mason. W latach 1851-1864 prowadził w Berlinie wydawnictwo fotografii dzieł sztuki i książek ilustrowanych odbitkami fotograficznymi. Działał przy Grosse Friedrichs Strasse 188. Później przy Luetzowstrasse 106 (lata 80. XIX w.?).