Kategoria: Schoen Alfred

Alfred Schoen – fotograf działający w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej 36 już w początkach XX w., mason, w 1932 notowany w Komitecie Urzędników loży krotoszyńskiej „Pod Świątynią Wierności Obowiązkowi”.