Kategoria: Schwartz Albert F.

F. (Friedrich) Albert Schwartz (1836-1906) fotograf berliński. Od ok. 1860 działał przy Friedrichstrasse 73, od 1867 pod numerem 115 tamże, już jako Zakład Fotograficzny i Wydawnictwo Artystyczne i z tytułem nadwornego fotografa księcia pruskiego Karla, od 1882 przy Luisenstrasse 23, 1887-1902 przy Bellevuestrasse 22, a potem przy Leipzigerstrasse 93. Od lat 80. XIX wieku pracował u niego syn Rudolf Albert (1864-1920), który z czasem przejął firmę. Schwartz dokumentował wiele budów w ówczesnym Berlinie – m.in. Giełdy, Dworca Anhalckiego i stacji Stadtbahnu.