Kategoria: Seitz Alexander

Alexander Seitz działał w Lipsku przy ulicy Neukirchhof, ale pod różnymi adresami: 1853-1862 pod nr. 37, 1863-70 pod nr. 33, później aż do ok. 1882 pod nr. 24.