Kategoria: Siergiej Lewicki

Siergiej Lwowicz Lewicki (1819-1898), właśc. „Lwow-Lwicki”, fotograf i wynalazaca, jeden z pionierów fotografii w Rosji. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Nauczył się wykonywać dagerotypy podczas wyprawy naukowej na Kaukaz w roku 1843, następnie doskonalił się w Paryżu (poznał m.in. Daguerre’a) i wynalazł aparat mieszkowy, jako pierwszy stosował też zmieniane tla fotograficzne i retusz. W 1849 powrócił do Petersburga i założył tam atelier, a jego zdjęcia Kaukazu otrzymały złoty medal na Wystawie Światowej od Napoleona III (pierwszy przypadek nagrodzenia medalem fotografii). W latach 1859-1864 prowadził zakład przy Rue Choiseul 22, gdzie wcześniej działał Warren Thompson a potem – Augustin Aime Joseph Le Jeune. Był to pierwszy we Francji zakład, gdzie tytuł „nadwornego fotografa” cesarz nadał obcokrajowcowi (Lewicki wykonywał zdjęcia wielu europejskich arystokratów i koronowanych głów).

Równolegle działał zakład petersburski – od 1849 do 1918 roku: na nabrzeżu Mojki 30 (lata 60. XIX w.), na Newskim Prospekcie 28 (lata 90.), na Kazańskiej 3 (od 1898). Lewicki wykonywał zdjęcia czterech pokoleń rodziny Romanowów, był ich nadwornym fotografem, później zarówno zakład, jak i tę funkcję przejął jego syn, malarz Rafael (1847-1940), już wcześniej działający z ojcem. Z uwagi na związki z dworem, spuścizna Lewickich była w czasach radzieckich konsekwentnie niszczona i rozpraszana.