Kategoria: Sliger Leo

Leo Sliger (1856 – po 1930), urodzony w Ohio, jako fotograf pracował w Michigan – najpierw, ok. 1890, w Hersey (gdzie wykonał serię dużych zdjęć pracy w tartakach), 1892-1895 w Carson city, od 1896 z powrotem w Ohio, najpierw w Gibsonburg, w 1900 we Fremont. Od 1910 w Indianie (Indianapolis), gdzie prowadził aptekę.