Kategoria: Sorgato Antonio

Antonio Sorgato (1825-1885), fotograf włoski działający w II poł. XIX w. w Wenecji. Zaczynał jako malarz, studiował grafikę na weneckiej akademii i u Gazzotta w Padwie, zajmował się głównie miniaturami portretowymi. Przynajmniej od 1847 działa jako dagerotypista, w 1856 nagrodzony w Padwie, przeniósł się do Wenecji, gdzie wykonywał dagerotypy, a ok. 1860 otworzył zakład w San Zaccaria, Campiello del Vin, nr hip. 4674.

Liczne medale na wystawach: Padwa (1858 i 1869), Florencja (1861), Vicenza (1871), Treviso (1872), Wiedeń (1873) i złoty medal od Wiktora Emanuela II. We współpracy z braćmi otworzył w 1870 filie w Bolonii, Modenie i Udine. Jego zakład i klisze w latach 90. XIX w. przejął Giovanni Jankovich.