Kategoria: Piotrovich (dawniej Strauss)

Aleksander Strauss (1843-1896), malarz i fotograf. Ukończywszy wileńską Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu pracował jako portrecista, ale zainteresował się fotografią. W 1866 został kierownikiem zakładu Brzozowskiego w Wilnie (ul. Mostowa), w 1876 został jego wspólnikiem, a w 1880 po wycofaniu się Brzozowskiego – właścicielem (adres: ul. Wielka 41). Po śmierci zakładem kierowała żona Katarzyna do 1913, kiedy kupił go Giedroić. Zakład w Kownie powstał w 1868 i istniał przez dekadę. W 1873 przejął go J. Surewicz, a po nim jego syn Szymon, w 1877 zakupili go Piotrowicz i Emil Zatorski, zachowując dawna nazwę.