Kategoria: Strempel Karl

Karl Strempel – fotograf wiedeński, miał na pocz. XX wieku atelier w dzielnicy Doebling (XIX) przy Pyrkergasse 18 w domu własnym; nie wiadomo, czy spokrewniony z działającym w tym samym czasie w Klosterneuberg (przedmieścia Wiednia) Lotharem Stremplem (kartoniki do ich zdjęć powstały w każdym razie w tym samym zakładzie litograficznym Bernarda Wachtla).