Kategoria: Strempel Lothar

Lotharem Strempel – fotograf działający na przedmieściach Wiednia w Klosterneuburgu na przełomie XIX i XX w. wiedeński, nie wiadomo, czy spokrewniony z działającym w tym samym czasie Karlem Stremplem, który miał na pocz. XX wieku atelier w dzielnicy Doebling (XIX) przy Pyrkergasse 18 w domu własnym (kartoniki do ich zdjęć powstały w każdym razie w tym samym zakładzie litograficznym Bernarda Wachtla).