Kategoria: Szymonowicz Jan von

Jan von Szymonowicz, fotograf działający w Grudziądzu na przełomie XIX i XX wieku, od lat 80. XIX w. w dawnym atelier Franza Czempinskiego przy Marienwerderstrasse 27 (później przemianowanej na Wybickiego – atelier miało adres przy Wybickiego 43, choć może chodzi o ten sam budynek z nową numeracją).