Kategoria: Tamme Heinrich

Heinrich Friedrich Rudolf Tamme (1835-1910) był zięciem Friedricha Christiana Ferdinanda Brockmann (1809-1886), pioniera fotografii. Brockmann, z wykształcenia malarz, osiadł w Dreznie w 1839 roku, a już od 1854 był notowany jako fotograf – z początku portretów, potem również widoków miasta i reprodukcji dzieł sztuki z drezdeńskich zbiorów. W roku 1869 zięć, Tamme, dołączył do firmy (poślubił córkę Brockmanna w 1857, urodziła mu dwie córki i wkrótce zmarła). Odtąd firma nazywała się „Następca F. Brockmanna” – a jej wartość obliczano na 40 tys. talarów (zwłaszcza chodliwe reprodukcje dzieł sztuki). Firma istniała jeszcze po jego śmierci, w 1934 świętowała osiemdziesięciolecie, dekadę później ślad po niej zanika; archiwum najpewniej przepadło w bombardowaniu Drezna.