Kategoria: Thiele Adolph

Adolph Waldemar Thiele, malarz i fotograf niemiecki działający w latach 60. i 70. XIX wieku w Głogowie przy Muehlstrasse 169 (później 3, zapewne zmiana z numeracji hipotecznej na uliczną); prowadził filię zakładu w Cieplicach.

W połowie lat 80. zastąpił go Rudolph Thiele, zapewne syn, działający jeszcze w latach 90. XIX wieku – Rudolph cieszył się tytułem fotografa nadwornego, miał też filię zakładu w Polkowicach. Być może na pocz. XX wieku był jeszcze aktywny w Nowej Soli.